Kompleksowe wdrożenie

Wdrażamy Standardy Ochrony Małoletnich w 2 tygodnie.

Opracujemy dokumentację dla Twojej placówki i przeszkolimy kadrę. Szybko, łatwo i bez stresu.

}

Szybkie i kompleksowe wdrożenie

Zapomnij o skomplikowanych przepisach. Zajmiemy się opracowaniem dedykowanych standardów dla Twojej placówki, a następnie szczegółowo Ci je wyjaśnimy.

l

Personalizowane Standardy Ochrony

Nie pracujemy na gotowych wzorach. Nasze Standardy Ochrony Małoletnich nie tylko spełniają wymogi prawne, ale są również precyzyjnie dopasowane do Twojej placówki.

w

Szkolenie online lub stacjonarne

Przeszkolimy Twoją kadrę online lub stacjonalnie, aby mogła skutecznie stosować nowe standardy. Dostarczamy Ci wszystko co potrzebne do ich zastosowania.

Fundamenty

Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?

Standardy Ochrony Małoletnich to zbiór zasad i procedur, mających na celu ochronę dzieci w miejscach bez opieki dorosłych.

 • Zapewniają bezpieczne relacje między personelem a dziećmi.
 • Określają procedury na wypadek podejrzeń o krzywdzenie dzieci.
 • Wprowadzają zasady interwencji i szkolenia dla pracowników.

Głównym celem jest zapewnienie ochrony przed krzywdzeniem oraz wspieranie rozwoju dzieci w środowisku, które jest dla nich bezpieczne.

Wymogi prawne

Kto musi wprowadzić
Standardy Ochrony Małoletnich?

Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji, w których dzieci mogą przebywać bez nadzoru swoich prawnych opiekunów.

Za brak wdrożenia grozi kara grzywny.
Kontrole rozpoczną się po 15 sierpnia 2024 roku.

Z

Jednostki oświaty

Szkoły, przedszkola, żłobki oraz inne placówki edukacyjne dedykowane rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży.

Z

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Domy dziecka, ośrodki adopcyjne, internaty i inne miejsca, które zapewniają opiekę i wsparcie małoletnim.

Z

Organizacje religijne

Kościoły, parafie oraz centra duchowe zapewniające wsparcie religijne i społeczne dla wiernych.

Z

Ośrodki medyczne

Szpitale, kliniki, poradnie specjalistyczne zapewniające opiekę zdrowotną na różnych poziomach specjalizacji.

Z

Instytucje kulturalne

Centra kulturalne, biblioteki, teatry, muzea i inne miejsca dedykowane promowaniu kultury.

Z

Miejsca rekreacji i sportu

Kluby sportowe, baseny, parki rozrywki oraz kluby hobby i stowarzyszenia, oferujące aktywności fizyczne i rozwijające pasje.

Potrzebujesz standardów?

Przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej placówki.

Dokumentacja

Co zawierają Standardy Ochrony Małoletnich?

Nasze Standardy Ochrony Małoletnich są zgodne z obowiązującym prawem i dostosowane do potrzeb Państwa placówki. Zawierają one:

 • Zasady Bezpiecznych Relacji: Wytyczne dla personelu w zakresie budowania bezpiecznych relacji z małoletnimi, w tym zakaz nieodpowiednich zachowań.
 • Procedury Interwencji: Kierunki działania w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego, w tym procedury zgłaszania podejrzeń o przestępstwa.
 • Zgłaszanie Incydentów: Instrukcje dotyczące informowania sądów opiekuńczych i w odpowiednich przypadkach, procedury „Niebieskie Karty”.
 • Aktualizacja Standardów: Zasady regularnej rewizji i aktualizacji standardów.
 • Szkolenie Personelu: Wytyczne dotyczące przygotowania i dokumentowania szkoleń dla personelu na temat stosowania standardów.
 • Dostępność Standardów: Informacje o tym, jak udostępnić standardy rodzicom, opiekunom oraz małoletnim.
 • Wsparcie dla Małoletnich: Procedury przyjmowania zgłoszeń i udzielania wsparcia małoletnim w sytuacjach zagrożenia.
 • Dokumentacja Incydentów: Metody dokumentowania i przechowywania informacji o incydentach zagrażających dobru małoletnich.
 • Włączenie Wszystkich Dzieci: Uwzględnienie potrzeb dzieci niepełnosprawnych i z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie online lub stacjonarnie

Co będzie na szkoleniu?

Oferta szkoleniowa skupia się na przygotowaniu uczestników do efektywnej ochrony i wsparcia małoletnich, obejmując:

Efektywny System Wsparcia Małoletniego w Kryzysie:

 • Skuteczna interwencja kryzysowa.
 • Efektywne wspieranie dzieci i młodzieży.

Standardy Ochrony Małoletnich:

 • Definiowanie standardów ochrony małoletnich.
 • Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w podmiotach/instytucjach.
 • Wytyczne do opracowania standardów.
 • Dobre praktyki w opracowaniu standardów.
 • Dostępność standardów dla małoletnich.

Procedura „Niebieskie Karty”:

 • Wszczynanie procedury zgodnie z znowelizowanym rozporządzeniem.
 • Rola i zadania wobec małoletniego doświadczającego przemocy.
 • Rola i zadania grup diagnostyczno-pomocowych.

Dostępne Warianty Szkoleń:

 • ONLINE na żywo: Ok. 4 godziny dydaktyczne.
 • ONLINE w formie nagrania: Dostęp do materiału przez 7 dni.
 • STACJONARNIE: Lokalizacja uzależniona od zapotrzebowania.

Potrzebujesz standardów?

Przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej placówki.

Doświadczenie

Zobacz co mówią o nas klienci

Bolesławiec
Trenerzy wykazali się wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób ciekawy i zachęcający do współpracy. W związku z powyższym polecamy firmę Genesis jako rzeczowego partnera do współpracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bolesławiec
Trenerzy wykazali się wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób ciekawy i zachęcający do współpracy. W związku z powyższym polecamy firmę Genesis jako rzeczowego partnera do współpracy.
Bolesławiec
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bolesławiec
Zamość
W sumie zrealizowano 24 edycje warsztatu dla uczniów i 8 edycji warsztatu dla rodziców. Sposób prowadzenia warsztatów, w tym wiedza, przygotowanie merytoryczne trenera i zaangażowanie koordynatora spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem zamojskich placówek oświatowych. Współpraca ta pozwala rekomendować firmę Genesis jako rzetelnego wykonawcę.

Prezytent Miasta
Zamość
W sumie zrealizowano 24 edycje warsztatu dla uczniów i 8 edycji warsztatu dla rodziców. Sposób prowadzenia warsztatów, w tym wiedza, przygotowanie merytoryczne trenera i zaangażowanie koordynatora spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem zamojskich placówek oświatowych. Współpraca ta pozwala rekomendować firmę Genesis jako rzetelnego wykonawcę.
Zamość
Prezytent Miasta
Zamość
Świebodzin
Zajęcia przeprowadzone przez Pana Michała Gluzka spełniły oczekiwania tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w pełnym zakresie, a trener wykazał się szeroką wiedzą merytoryczną, praktyczną oraz bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Polecamy GENESIS Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe jako sprawdzonego partnera wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Świebodzin
Zajęcia przeprowadzone przez Pana Michała Gluzka spełniły oczekiwania tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w pełnym zakresie, a trener wykazał się szeroką wiedzą merytoryczną, praktyczną oraz bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Polecamy GENESIS Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe jako sprawdzonego partnera wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy.
Świebodzin
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Świebodzin
Środa śląska
Z pełnym przekonaniem chcemy polecić firmę Genesis jako rzetelnego i godnego zaufania partnera, który wywiązuje się z zawartych umów a także służy pomocą w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnych i spersonalizowanych usług firmy Genesis.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Środa Śląska
Z pełnym przekonaniem chcemy polecić firmę Genesis jako rzetelnego i godnego zaufania partnera, który wywiązuje się z zawartych umów a także służy pomocą w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnych i spersonalizowanych usług firmy Genesis.
Środa śląska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Środa Śląska

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Zadzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin, aby omówić Standardy Ochrony Małoletnich w Twojej placówce.

Formularz Landing Standardy

Adres

Genesis Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa

Dostępność

Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 16:00

Szukasz odpowiedzi?

Jesteś w dobrym miejscu